Tolerans. Hur man lär sig leva med dem man hatar.

Standard

Det är titeln på en bok av två danskar som vill undersöka vad det betyder att vara tolerant.  I tider av ökad intolerans och diskussioner om yttrandefrihetens gränser ger den här boken dig insikt och kunskap så att du själv kan ta ställning. Perfekt kvällslektyr för alla samhällsintresserade! Passar mig som hand i handsken när jag just nu undervisar om mänskliga rättigheter. Ställ dig frågan: Hur tolerant är jag? Länken leder dig till förlaget som ger ut boken.

I Love Demokrati

Standard

Demokrati som begrepp  fascinerar mig och jag funderar en hel del på skolans demokratiuppdrag. Det ska genomsyra alla ämnen men som lärare i samhällskunskap klappar mitt hjärta kanske lite extra för det här…

Skolinspektionen har publicerat en läsvärd rapport om skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag. Den är från 2012 men känns fortfarande högst aktuell. Enjoy!